Onze werkwijze


Nadat U Uw interesse heeft getoond maken we een afspraak voor een eerste ge-
sprek bij U thuis of op Uw bedrijf. Ik luister naar Uw wensen en vragen, de ruim-
tes worden bekeken en opgemeten en gegevens zoals bouwtekeningen en maten
worden verzameld.
Ik laat U een aantal voorbeelden zien waaruit kleurstelling en sfeer blijken.

Als we overeengekomen zijn wat ik voor U ga doen, krijgt U van mij een prijsop-
gave. Nadat deze door U goedgekeurd is, ga ik voor U aan de slag.

Daarna maken we een afspraak om mijn advies te presenteren. Tevens bespreken
we het verdere verloop om tot het gewenste eindresultaat te komen.